Tip 1: Kijk naar de natuur, denk na, doe daarna pas!

Tip 1: Kijk naar de natuur, denk na, doe daarna pas!

Tip 1: Kijk naar de natuur, denk na, doe daarna pas!

De natuur heeft miljoenen jaren de tijd gehad om met processen en systemen te experimenteren en ze op punt te zetten. De samenwerkingsverbanden tussen verschillende dieren en planten zijn bijzonder complex en niet altijd op 1-2-3 te achterhalen.

Ook moet je het wiel niet heruitvinden. Voor veel dingen die een probleem vormen in de tuin of veel werk vereisen heeft de natuur een oplossing.

Verbetering van de bodemstructuur? Spitten is onze oplossing, maar de natuur zet miljoenen ondergrondse helpers in.

Voorzien in meststoffen? Strooi lavameel of/en -gruis en u hebt voor vele jaren voldoende meststoffen (inclusief sporenelementen) voor uw planten. Het bodemleven zet dit gesteentemeel om in mineralen die opneembaar zijn voor de planten.

Bestrijden van onkruid? In de natuur worden open plaatsen zo snel mogelijk bedekt door pioniersplanten. Enkel plaatsen waar al iets staat of waar veel organisch plantmateriaal ligt groeit er niet snel iets nieuws: constante bodembedekking is de boodschap.

Bestrijden van plaaginsecten? De gemakkelijkste oplossing is naar de gifspuit grijpen. Maar hiermee wordt heel het natuurlijke evenwicht verstoord en komen plagen steeds meer voor en zijn ze ook steeds moeilijker te bestrijden. Laat de natuur zijn gang gaan en er zal een evenwicht ontstaan waardoor de schade door plaaginsecten minimaal is.

Wanneer u iets wilt veranderen in de tuin, of wanneer u met een probleem zit, wend u dan tot de natuur en bekijk hoe het daar wordt aangepakt. Verbazingwekkend veel problemen zijn al opgelost door de natuur. En de natuur zal u zeer gewillig helpen.