Tip 10: Gebruik geen bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen

Tip 10: Gebruik geen bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen

Tip 10: Gebruik geen bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen

U bent misschien al wel overtuigd van het feit dat sproeistoffen en kunstmeststoffen niet thuis horen in de moestuin. Toch is de stap naar deze (hulp)middelen snel gezet wanneer de resultaten tegenvallen.

En in de eerste jaren van een Natuurlijke Moestuin verloopt niet alles van een leien dakje. De grondkwaliteit is nog aan het opbouwen, een natuurlijk evenwicht is zich nog aan het vormen. De randen van uw tuin zijn nog aan het groeien en ook voor u is het anders werken even aanpassen.

Maar bijt op uw tanden wanneer uw aardappelen iets kleiner blijven, uw kolen last hebben van rupsen en het onkruid niet wilt wegblijven!

Zelfs een éénmalige toepassing van een bestrijdingsmiddel heeft een grote invloed op het zich vormende natuurlijke evenwicht en zorgt ervoor dat alles terug helemaal opnieuw moet beginnen. Het evenwicht komt er wel, u moet enkel geduld oefenen. Het plaaginsect moet immers aanwezig zijn voordat de natuurlijke vijanden arriveren.

Ook een éénmalige gift van blauwe korrel heeft een grote invloed op het bodemleven. Kunstmeststoffen zijn immers heel zout en werken ook verzurend in de bodem. Uw bodemleven haat deze meststoffen en verdwijnt zeer snel – zeker regenwormen zijn hier heel gevoelig voor.

En zoals u al weet: het bodemleven vormt de basis van uw tuin. Alles wat uw bodem schaadt is dus absoluut ‘not done’ en laat u best achterwege, ook al is het maar éénmalig.

Uw ingesteldheid

Maar het heeft ook te maken met uw ingesteldheid.

Wanneer u snel teruggrijpt naar bestrijding en wegvangen van plagen zoals slakken, zelfs met biologische middelen, dan bent u in uw hoofd nog niet natuurlijk aan het tuinieren.

U moet ervan overtuigd zijn dat de natuur het evenwicht zal herstellen, in al uw daden in de moestuin. U moet geen negatieve acties ondernemen, maar positieve!

Gebruik geen slakkenkorrels, maar voorzie een poeltje voor kikkers en een rommelhoekje voor egels.

Bestrijd geen rupsen met gier of pluk ze niet weg, maar trek solitaire bijen en vogels aan.

Hiermee bouwt u een ecosysteem uit in uw tuin waardoor de natuur alle werk gaat doen in de toekomst en u zelfs niet meer moeten denken aan sproeimiddelen!