Tip 12: Remineraliseer de Bodem

Tip 12: Remineraliseer de Bodem

Tip 12: Remineraliseer de Bodem

Al decennia lang worden onze landbouwgronden enkel bijgemest met NPK meststoffen. Dit betekent dat er slechts 3 tot soms 6 à 7 soorten voedingsstoffen terug in de bodem terechtkomen. En dit terwijl er ongeveer 90 verschillende soorten voedingsstoffen zijn.

Ze zijn niet allemaal noodzakelijk voor plantengroei, maar hebben allemaal een directe of indirecte invloed. Eén van de redenen waarom u nu 10 sneden brood moet opeten om evenveel voedingsstoffen binnen te krijgen als 100 jaar geleden met 1 snee is het tekort aan deze sporenelementen in de bodem.

Zo zit er ondertussen bv. al bijna geen ijzer meer in spinazie en is het gehalte aan vitamine C gehalveerd in onze wortelen. De vooropgestelde hoeveelheden groenten en fruit kloppen dus ook niet meer. De hoeveelheden die u nu zou moeten eten om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen zijn minstens vertienvoudigd!

Een oplossing voor dit probleem is het toevoegen van de ontbrekende voedingsstoffen en hier komt gesteentemeel op het voorplan.

Voedingsstoffen in het gesteente

Gesteenten zijn de oorsprong van onze bodem. Alle bodems zijn het resultaat van afgesleten stenen en rotsen. In deze gesteenten zitten alle voedingsstoffen opgeslagen. Door bv. lavameel toe te dienen in je tuin geef je een enorm grote verscheidenheid aan voedingsstoffen terug aan de bodem.

En omdat ze vastzitten in het meel worden ze ook niet direct uitgespoeld. De voedingsstoffen komen pas vrij door inwerking van het bodemleven, en dit wordt gedirigeerd door het plantenleven.

Planten die voldoende beschikking hebben over alle soorten voedingsstoffen zijn veel sterker en worden niet lastig gevallen door plaaginsecten.

Deze plagen en ziektes dienen enkel om zieke planten op te ruimen. Zorg dat uw bodem rijk en divers is aan voedingsstoffen en u heeft geen zieke planten in uw tuin staan!