Tip 2: Niet Spitten!

Tip 2: Niet spitten!

Tip 2: Niet spitten!

Niet spitten klinkt heel raar als advies voor een moestuin. Het zit immers bij iedereen ingebakken dat er moet gespit worden om de grond los te maken, om de bodemstructuur te verbeteren.

Maar niets is minder waar: niet spitten zorgt ervoor dat uw bodemleven intact blijft en het is juist het bodemleven dat zorgt voor de structuur, niet het spitten!

Spitten heeft juist het omgekeerde effect op de bodem. De bodemstructuur, het bodemleven en het gehalte organische stof in de bodem gaat jaar na jaar naar beneden en de bodem verarmt, verliest structuur en het bodemleven verdwijnt.

Juist hierdoor, juist omdat u het bodemleven vernielt en u het hen onmogelijk maakt om de structuur terug op te bouwen, juist daarom gaat u elk jaar moeten spitten.

Spit enkele jaren niet en de ideale bodemstructuur volgt vanzelf 🙂

U vindt het misschien moeilijk om te geloven en ik weet dat er direct veel argumenten naar boven komen om toch te spitten, maar ik verzeker u: elk argument vóór spitten kan eenvoudig weerlegd worden.

Een voorbeeld om het verschil in grondstructuur en kwaliteit visueel aan te tonen tussen gespitte en niet gespitte grond is de volgende video over de Slake-test en de doorlaatbaarheidstest: