Tip 3: Stimuleer uw bodemleven: het vormt de basis van uw moestuin

Tip 3: Stimuleer uw bodemleven: het vormt de basis van uw moestuin

Tip 3: Stimuleer uw bodemleven: het vormt de basis van uw moestuin

Het bodemleven vormt de basis van uw tuin. De diversiteit en hoeveelheid van bodemfauna bepaalt de kwaliteit van uw bodem. Het is immers het bodemleven dat zorgt voor de goede structuur, voor het vrijzetten van voedingsstoffen, voor het verdringen van schadelijke bacteriën en schimmels, het zijn de mycorrhiza in de bodem die ervoor zorgen dat uw planten beter hun voedingsstoffen opnemen.

Bodemorganismen leven van organisch materiaal. Hoe meer organisch materiaal in de grond, hoe meer eten en hoe beter en diverser het bodemleven gaat zijn. Maar dit organische materiaal moet niet perse in de grond worden gebracht. Door te mulchen wordt het bodemleven in de bovenste laag gestimuleerd, deze trekken het organisch materiaal de grond in en zo wordt de bodem dieper ook verrijkt en geactiveerd.

Een belangrijke reden voor de slechte conditie waarin onze landbouwgronden nu verkeren is het lage gehalte aan organische stof in de bodem. Hierdoor verdwijnt het bodemleven en is er meer plaats voor ziekteverwekkende bacteriën en schimmels, bereiken voedingsstoffen de plant slechter, wordt water slecht vastgehouden in de bodem, spoelen voedingsstoffen sneller uit, verdwijnt de structuur van de grond, …

Bodem komt eerst

Bij alles wat u in de tuin doet moet de bodem voorop staan. Altijd moet u de gevolgen voor de bodem en het bodemleven inschatten. Zodra deze gevolgen negatief zijn moet u een andere oplossing zoeken.

Daarom mag u dus niet spitten in de tuin, moet de bodem altijd bedekt zijn en is het toevoegen van organisch materiaal aan de bodem belangrijk. Alles staat in functie van de bodem en het bodemleven. Wanneer u uw bodem verzorgt komt het bodemleven vanzelf. En wanneer u een uitgebreid en gezond bodemleven heeft, komt al de rest ook (bijna) vanzelf.