Tip 4: Verrijk de bodem met organisch materiaal

Tip 4: Verrijk de bodem met organisch materiaal

Tip 4: Verrijk de bodem met organisch materiaal

Misschien had deze tip wel op de eerste plaats moeten staan: ik ben er sterk van overtuigd dat het uitputten en misbruiken van onze bodems de oorzaak is van veel van de huidige problemen in onze samenleving. Voedsel zonder mineralen, het steeds vaker voorkomen van ziekten en plagen op het veld, de opmars van beschavingsziekten, vervuiling van ons drinkwater, massaal afnemen van diersoorten in onze natuur, … noem maar op.

In de Natuurlijke Moestuin staat zorg voor de bodem centraal. Alles vertrekt immers vanuit een gezonde bodem in ideale conditie. U denk misschien dat ik hierin overdrijf, maar hoe meer ik hierover lees, hoe meer ik hierover praat met andere mensen, hoe overtuigder ik ben van mijn gelijk.

Een bodem rijk aan organisch materiaal – en dan niet een beetje, maar euro-millions rijk 😉 – lost zoveel problemen op, het is voor veel mensen zelfs moeilijk te geloven en het lijkt wat overdreven. Maar dat is het absoluut niet, ik merk het elke dag in onze tuin in Yggdrasil!

Organisch materiaal

Het gehalte organische stof (planten, plantenresten, bodemleven, compost, humus, …) heeft een grote invloed op het bodemleven en de fysieke eigenschappen van de bodem.

Organisch materiaal is voedsel voor het bodemleven. Zonder een hoog gehalte organische stof hebben de micro-organismen in de bodem geen eten en gaan er dus ook niet veel zijn. Nochtans zijn het deze micro-organismen die verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van een goede bodemstructuur, het vasthouden en vrijzetten van meststoffen, het onderdrukken van plagen, een goede doorlaatbaarheid van de bodem, …

Het stimuleren van het bodemleven zorgt ervoor dat uw bodem een grote diversiteit krijgt en als gevolg hiervan krijgt uw tuin een stevige basis waarop verder kan gebouwd worden.
Breng dus op alle mogelijke manieren extra organisch materiaal aan: mulch met compost, stro, hooi, bladeren, houtsnippers, oogstresten, bladeren van mulchplanten zoals Symphytum, …

Ook hier geldt weer: een grotere verscheidenheid aan bronnen van organisch materiaal gaat een grotere diversiteit aan bodemleven creëren!

U moet dit organische materiaal trouwens niet inwerken: laat de natuur zijn werk zelf doen, ze is er perfect voor uitgerust.