Tip 6: Mulchen is essentieel in de natuurlijke tuin

Tip 6: Mulchen is essentieel in de natuurlijke tuin

Tip 6: Mulchen is essentieel in de natuurlijke tuin

De natuur houdt de grond altijd bedekt. Wanneer door brand of een andere reden de grond vrij komt, zal deze zo snel mogelijk worden overwoekerd door pionierskruiden. Als de natuur zo’n belang hecht aan een bedekte bodem, waarom doen wij dat dan niet in onze tuin?

U kunt het vergelijken met een schaafwond die u krijgt. Uw lichaam maakt zo snel mogelijk een korstje aan om de wonde te bedekken en het vel te herstellen. Zo ook bedekt de natuur de ‘wonde’ (kale grond) met een korst (‘on’kruid) om de bodem en het bodemleven te beschermen en de bedekking van de aarde te herstellen.

Mulchen is o zo belangrijk

Wij vinden mulchen heel belangrijk. Het gebruik van mulch heeft zoveel directe en indirecte voordelen dat het een cruciaal onderdeel vormt van onze manier van tuinieren.

Mulchen voorkomt onkruidgroei, stimuleert bodemleven, beschermt uw grond tegen erosie, zorgt dat regenwater beter wordt opgenomen, levert voedingsstoffen, zorgt voor de opbouw van organische stof in de bodem, …

Probeer dus ten allen tijde uw grond bedekt te houden, hetzij met mulch, hetzij met levende planten (levende mulch). Hiervoor heeft u wel een groot volume aan materiaal nodig, maar dat kunt u zelf ‘kweken’ in uw tuin.

Het keuken- en tuinafval dat u composteert vormt een uitstekende mulch, het blad dat valt in de herfst, oogstresten, snoeiafval uit de siertuin, grasmaaisel, houtsnippers, … de lijst gaat maar door. U kunt ook in uw buurt rondkijken naar bronnen van mulch, zolang u maar alles afgedekt krijgt, is het prima.

Want het mulchen op de bedden is wat u juist zoveel tijd gaat besparen na enkele jaren. Door te mulchen moet u niet bijmesten, niet spitten en nauwelijks wieden.

Dus vanaf volgend jaar: mulchen, mulchen, mulchen!