Tip 9: Diversiteit is de sleutel tot succes

Tip 9: Diversiteit is de sleutel tot succes

Tip 9: Diversiteit is de sleutel tot succes

Monoculturen bestaan niet in de natuur. Op welk niveau u ook kijkt – bodem, zee, grasland, microscopisch, volledige aarde, … – altijd zijn er veel verschillende samenwerkende onderdelen. Nooit gaat u bv. in de grond 1 bacterie-soort vinden, of gaat u in natuurlijk grasland 1 grassoort vinden.

Er zijn vele voordelen aan een polycultuur, aan een grote diversiteit in uw tuin:

  • Doordat er een zeer grote variatie is aan plantensoorten, bladvormen, grootte, kleur, geur, bloem, … is het voor plaaginsecten en dieren zeer moeilijk om grote hoeveelheden van hun voedsel te vinden. Hierdoor gaan ze nooit een grote populatie opbouwen, iets wat ze in een monocultuur wél doen. In een monocultuur is de situatie juist helemaal omgekeerd! Insecten worden voorzien van grote hoeveelheden voedsel en kunnen zich zo zeer snel vermenigvuldigen en gaan grote schade berokkenen.
  • Een grote diversiteit aan planten trekt ook een grote diversiteit aan nuttige insecten en vogels aan. Deze hebben als voedsel de rupsen, luizen en andere plaaginsecten die anders uw gewassen opeten of beschadigen.
  • Elke plant heeft andere bodemvereisten, wortelt dieper of oppervlakkiger, neemt een ander volume in en sommige planten stimuleren elkaar wanneer ze in elkaars buurt worden geplant. In een monocultuur hebben alle planten dezelfde vereisten en worden er dus hele gebieden (in tijd, ruimte en voedingstoffen) niet gebruikt. Hierdoor is een monocultuur per definitie minder productief dan een polycultuur.
  • Omdat in een monocultuur alle planten op dezelfde plekken zoeken naar voedingsstoffen, licht en water, gaat er ook een sterke opbrengstvermindering zijn door deze concurrentie. Het opbrengstpotentieel van een polycultuur is dus gigantisch veel groter.
  • Door vele verschillende soorten te kweken wordt de oogstperiode verlengd en verkleint de kans op een misoogst. Er zal altijd wel een soort groente een slechte opbrengst geven door mindere weersomstandigheden, door een zware nachtvorst of te droge groeiomstandigheden. Wanneer u echter een grote diversiteit aan groenten heeft staan, gaat deze mindere opbrengst u nauwelijks opvallen.

Een belangrijk principe van de Natuurlijke Moestuin is het nastreven van een zo groot mogelijke diversiteit in alles wat je doet. Zowel in het aanplanten van groenten, in het aantrekken van insecten, in de aanleg van hagen, … Elk onderdeel van uw tuin draagt bij aan deze diversiteit en doordat ze een onderdeel vormen van een groter geheel krijgen ze ook verschillende functies waardoor hun waarde nog vergroot.

Zo zijn hagen niet enkel bedoeld om de scheidingslijn aan te geven, ze dienen ook als schuilplaats voor vogels en insecten, leveren bloesems, creëren een micro-klimaat, leveren hout, …

1 + 1 > 2