Het Belang van de Bodem

Het Belang van de Bodem

Het Belang van de Bodem

Ik weet eigenlijk niet waarom het tot nieuwsbrief 22 heeft geduurd voordat ik uitgebreid over het belang van de bodem schrijf. Het is nochtans een van mijn stokpaardjes en het vormt de absolute basis van een succesvolle natuurlijke moestuin.

U kan nog zoveel mogelijk randen aanleggen, natuurlijke vijanden aantrekken, Schijnbare Chaos toepassen tot in de perfectie, …. Het zal allemaal niet veel helpen zolang uw bodem niet de goede structuur heeft, veel organische stof bevat en een uitgebreid bodemleven herbergt.

Maar wat is een goede bodemstructuur? Wat is een goede bodem? Dat heeft u al uitgelegd gekregen in één van de eerste brochures die u ontvangen heeft.

Maar wat juist de voordelen zijn voor u, voor uw gezondheid en voor het succes van uw tuin, dat ben ik blijkbaar helemaal vergeten. En dat gaan we vandaag goed maken :-).

Voordelen goede bodem

De voordelen voor de tuin en de planten heb ik al uitgelegd. Maar dat zijn slechts de evidente voordelen.

Er zijn ook verschillende onrechtstreekse gevolgen die een grote invloed hebben op u en uw gezondheid, op de plaagresistentie van uw planten en op hun groeikracht.

Een goede bodem met veel humus en organisch materiaal is heel goed in staat om voedingsstoffen vast te houden. Ook heeft zo’n bodem een zeer uitgebreid en divers bodemleven, dat op zijn beurt ook heel veel voedingsstoffen vastlegt in hun ‘lichamen’.

En dit is een belangrijk detail dat in de gangbare landbouw niet bekeken wordt, waar niet veel belang aan wordt gehecht maar wat wel een immens grote invloed heeft op weerbaarheid tegen plagen en op de voedingswaarde van ons voedsel.

Ontstaan meststofindustrie

Sinds de tweede wereldoorlog is de landbouw massaal overgeschakeld op kunstmeststoffen. De fabrieken die volcontinu draaiden tijdens de oorlog voor wapentuig schakelden massaal over naar tractors en andere mechanische hulpmiddelen. Paarden werden afgedankt en een belangrijke bron van mest ging verloren.

Een oplossing werd gevonden in kunstmeststoffen. Maar deze meststoffen bevatten maar enkele soorten voedingsstoffen terwijl er zeker 16 noodzakelijk zijn en ongeveer 100 voorkomen. Deze 100 soorten voedingsstoffen zouden niet bestaan als ze geen enkele functie hebben, dus …

Toch worden ze nooit bij gegeven op onze landbouwgronden, wat als resultaat uitgeputte bodems geeft na ongeveer 80 jaar intensief telen. De boeren geven de meest essentiële voedingsstoffen, maar dat is niet voldoende.

Ontstaan van plagen en ziektes

Het probleem is dat de planten ook de andere voedingsstoffen nodig hebben voor allerlei processen, al zijn deze niet levensnoodzakelijk voor de groei.

Maar het tekort aan deze stoffen geeft wel verzwakte planten, die gevoelig worden voor plaaginsecten en ziekten. Dat is ook de reden waarom er pakweg 60 – 70 jaar geleden nauwelijks pesticiden moesten gebruikt worden: er waren nauwelijks plagen!

Plaaginsecten en schimmels zijn de opruimers van de natuur. Zij zoeken verzwakte planten eruit en proberen deze te verwijderen. Zolang planten tekorten hebben en bepaalde stoffen ontbreken gaan ze verzwakt zijn.

Wanneer ze dan ook nog eens geforceerd worden om stikstof op te nemen, meer dan ze eigenlijk nodig hebben, dan gaan ze nog verdere verzwakken. Dit maakt onze groenteplanten tot gemakkelijk slachtoffer. Hierdoor hebben we dus steeds meer en meer bestrijdingsmiddelen nodig.

Maar door jarenlang de bodem te plunderen en niets terug te geven zijn er vele voedingselementen simpelweg niet meer aanwezig in de bodem!

Ontstaan van voedingstekorten

Zo blijkt uit vergelijkend onderzoek dat de huidige niveaus van voedingsstoffen in ons eten werkelijk dramatisch laag liggen. Enkele voorbeelden:

  • In 1900 bestond tarwe voor negentig procent uit eiwit, tegenwoordig is dat negen procent. Om de voedingsstoffen binnen te krijgen, die vroeger in één snee brood zaten, zouden we nu dus tien sneetjes moeten eten’.
  • In 1958 bevatte honderd gram spinazie 158 milligram ijzer. In 1967 was het ijzergehalte al gedaald naar 27 milligram en in 1973 bevatte spinazie nog maar 2.2 milligram ijzer.

Ook de voedingsstoffen in fruit zijn dramatisch gedaald. Waar u vroeger 1 appel moest eten om uw hoeveelheid vitaminen te hebben kunt u er nu gerust een nul achter zetten. Zo dramatisch is het gesteld met de kwaliteit van ons voedsel.

Het moet dan ook geen verrassing zijn dat mensen ook steeds vaker en ernstiger ziek zijn. Wanneer de planten die u eet al niet gezond zijn, hoe kan de mens dan ooit gezond zijn?

En zolang planten hun voedingselementen niet vinden in de bodem, gaan het ook geen gezonde planten worden.

Oplossingen?

In uw eigen tuin kunt u dit probleem proberen op te lossen. Door te zorgen dat de bodem veel organisch materiaal bevat gaat de structuur verbeteren, gaanàlle eigenschappen verbeteren, maar niet de beschikbare voedingselementen.

Hier komt er dus wel een extra probleem naar boven.

U kunt nog zoveel mulchen en compost bijvoegen, wanneer de verschillende soorten voedingsstoffen niet in de grond zitten, gaan ze er ook niet inkomen door uw materiaal te composteren of door uw mulchplanten af te snijden en te gebruiken op de bedden.

U zult dus een ‘hermineralisatie’ moeten uitvoeren met materialen van buitenaf.

Als u weet dat alle bodems ontstaan zijn uit gesteente, dan is het niet meer dan logisch dat een gesteentemeel ideaal geschikt is om onze uitgeputte bodems te remineraliseren en te revitaliseren.

Hierover gaan we in de volgende nieuwsbrief meer leren:-)

 


Bent u hier terecht gekomen via Google, een link van een vriend of via een mail?

Als je op een natuurlijke en gezonde manier groenten wilt kweken, aarzel dan niet, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en krijg elke 2 weken een uitgebreid artikel GRATIS in uw mailbox: Inschrijven voor de Natuurlijke Moestuin nieuwsbrief.

Twijfel je nog?

Lees nog enkele artikels over de Natuurlijke Moestuin: Begin uw eigen échte Natuurlijke Moestuin met mijn tips!