Spitten heeft enkel nadelen

Spitten heeft enkel nadelen

Spitten heeft enkel nadelen

In de vorige nieuwsbrief hebben we de – algemeen aangenomen – voordelen van spitten bekeken. De voordelen die worden verbonden met het spitten zijn:

  • losmaken van de grond
  • onderwerken van onkruid
  • inwerken van organisch materiaal
  • vrijmaken van mineralen

Hierbij werden deze voordelen uitgebreid uitgelegd. Ook hebben we het eerste – en belangrijkste – voordeel van spitten al weerlegd.

Vandaag gaan we de andere voordelen van spitten bekijken en aantonen dat dezelfde of betere resultaten kunnen bekomen worden door niet te spitten.

Spitten om onkruid onder te werken

Het is heel gemakkelijk om een gangbare moestuin op te kuisen in het najaar. De stukken die leeg zijn kunt u omspitten, alle oogstresten en onkruid is ineens verdwenen: de moestuin staat er netjes bij voor de winter.

Buiten het feit dat dit heel slecht is voor het bodemleven, slecht voor de waterhuishouding en slecht is voor de organische stof in de grond, is het eigenlijk ook een beetje bedrog.

Wanneer u spit in de moestuin bedriegt u eigenlijk een beetje uzelf. Het is alsof u in uw huis kuist en het stof onder de zetel en onder de mat veegt. U verbergt het probleem en ruimt een beetje op maar eigenlijk verplaatst u het probleem alleen maar.

Wanneer u spit, dan wordt de bovenste laag grond gekeerd en verdwijnt alle onkruid en zaad. Maar u moet er ook wel rekening mee houden dat u een immense hoeveelheid onkruidzaden terug aan de oppervlakte brengt.

De bodem is een immens reservoir van (onkruid)zaden die wachten op de ideale omstandigheden om te ontkiemen en te groeien. De snelgroeiende en bekende onkruiden zijn pioniersplanten die hun ideale omstandigheden vinden in een braakliggend terrein waar ze geen concurrentie ondervinden. U geeft deze onkruiden een gespreid bedje door de grond mooi vrij te maken in de winter. Omdat ze worden geactiveerd door het zonlicht, ontkiemen ze massaal in het voorjaar zodra de temperatuur hoog genoeg is.

Het resultaat? U bent het hele voorjaar en zomer bezig met hakken, wieden en sakkeren.

Stel u eens voor dat u niet spit. U laat de grond gewoon zoals hij is, wanneer hij te compact is kunt u hem wat losmaken met een grelinette (of iets vergelijkbaars).

U moet geen uren spitten en uw rug nodeloos belasten. De zaadvoorraad in de bovenste laag vermindert jaar na jaar. Deze voorraad wordt enkel aangevuld door inwaaiende onkruiden en onkruiden die u in zaad laat komen.

Indien u ervoor zorgt dat u geen onkruid in uw tuin in zaad laat komen, dan vermindert de onkruiddruk zienderogen. In enkele jaren tijd zult u merken dat de meeste onkruidsoorten verdwijnen of nog maar beperkt aanwezig zijn.

Zeker wanneer u, in combinatie met niet spitten, ook gebruik maakt van mulchen gaat er geen plaats zijn voor onkruiden en zullen deze slechts beperkt aanwezig zijn.

Wel goed opletten bij het oogsten van wortelgewassen dat u de grond die u naar boven brengt tijdens het oogsten niet over het hele bed verspreid maar zoveel mogelijk ter plaatse houdt.

Inwerken van organisch materiaal

Tijdens het spitten wordt dikwijls ineens organisch materiaal onder gewerkt, meestal compost of stalmest. Het onderwerken van stalmest is niet echt ideaal omdat er altijd nog actieve onkruidzaden aanwezig zijn in deze mest en u dan eigenlijk bezig bent met deze uit te zaaien.

Beter is het om deze mest te gebruiken in de composthoop waar deze stalmest heel goed van pas komt.

Daarna kunt u de compost gebruiken om de bodem af te dekken, als mulch eigenlijk. Dit is veel beter omdat u zo verschillende voordelen ineens combineert en de compost wordt toch geleidelijk ondergewerkt door het bodemleven.

De mulchlaag van compost beschermt de grond tegen de weersomstandigheden in de winter, stimuleert het bodemleven en sluit de grond – en de onkruidzaden – af van licht, noodzakelijk voor hun kieming. Compost die goed gemaakt is en goed warm heeft gehad in de composthoop is 100% onkruidvrij. Hierop zal dus niet snel onkruid groeien.

Deze mulchlaag van compost stimuleert het bodemleven enorm, het is een groot feestmaal voor deze organismen die leven van organisch materiaal. Vooral regenwormen gaan zorgen dat de compost wordt vermengd met de bodem en geleidelijk aan verdwijnt. De compost wordt dus ondergewerkt door het aanwezige bodemleven.

Weeral een hoop tijd en moeite bespaard door vanalles niet te doen.

Vrijzetten van mineralen

Een belangrijke reden waarom boeren zijn beginnen spitten en ploegen is het versneld vrijzetten van mineralen. Door het ploegen wordt de grond opengesteld voor zuurstof zodat de micro-organismen gestimuleerd worden. Ook worden grote kluiten grond in kleine brokjes verdeeld waardoor er meer oppervlakte vrij komt voor bacteriën en micro-organismen. Deze kennen een explosieve groei door het toegenomen voedsel en de extra zuurstof en zetten zo extra voedingsstoffen vrij.

Door de overvloedige stimulatie van het bodemleven gaat dit bodemleven mineralen gaan produceren in te grote hoeveelheden. Het aanbod is niet meer afgestemd op de afname. Veel voedingsstoffen gaan zo uitspoelen en zijn verloren.

Het volgende jaar dat er wordt geploegd, wordt er weer veel organisch materiaal verbruikt. Weeral gaat er een flink deel voedingsstoffen verloren.

Na enkele jaren is de bodem volledig uitgeput en is alle organische materiaal opgebruikt.

Ook in deze situatie is het niet spitten beter. Door het bodemleven te stimuleren via het toevoegen van organisch materiaal gaat u ook een uitgebreid bodemleven krijgen, ook op lange termijn. Dit bodemleven gaat zich voornamelijk situeren in de bovenste laag van de bodem in en juist onder de mulchlaag van organisch materiaal. Hier gaan ze heel actief organisch materiaal omzetten en zo direct voedingsstoffen leveren aan de planten.

Geen overstimulatie, geen afbraak van humus.

Spitten is ook massamoord

Elk organisme, elke soort bacterie, schimmel, nematode, aaltje, duizendpoot, amoebe, … heeft bepaalde levensomstandigheden. Indien deze omstandigheden drastisch veranderen sterven deze organismen af.

Zeker de kleine organismen zoals bacteriën, schimmels en nematoden zijn niet erg mobiel en verdwijnen grotendeels.

Zo zit het bodemleven dat zuurstof nodig heeft in de bovenste laag. Na het spitten wordt dit bodemleven onderaan gestopt en sterven de micro-organismen door een gebrek aan zuurstof. De dieper levende organismen komen naar boven en sterven door het ultraviolette licht waar ze niet tegen kunnen.

En juist deze micro-organismen vormen de basis van een goede bodemwerking. Elk jaar moeten deze micro-organismen na het spitten hun populatie weer opbouwen en heel veel energie en moeite investeren.

Het afsterven hiervan heeft als gevolg dat de grond compacter wordt, dichtslaat bij hevige regen en opdroogt bij zon dus moeilijk toegankelijk wordt voor water, licht en lucht. Tegen de tijd dat het bodemleven zich heeft hersteld is het alweer tijd om opnieuw te spitten want de bodem ligt helemaal verdicht. En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.

Waarom zou u nog spitten?

Volgende keer wanneer u in het najaar in uw tuinhuisje uw spitvork of spade vastpakt, moet u maar even nadenken waarom u eigenlijk elk jaar uw rug breekt in uw moestuin?

Waarom u urenlang gebogen staat om uw grondstructuur te vernielen en waarom u tegen de natuur vecht in plaats van de natuur u te laten helpen en een moestuin te hebben in samenwerking met de natuur!

 

 


Bent u hier terecht gekomen via Google, een link van een vriend of via een mail?

Als je op een natuurlijke en gezonde manier groenten wilt kweken, aarzel dan niet, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en krijg elke 2 weken een uitgebreid artikel GRATIS in uw mailbox: Inschrijven voor de Natuurlijke Moestuin nieuwsbrief.

Twijfel je nog?

Lees nog enkele artikels over de Natuurlijke Moestuin: Begin uw eigen échte Natuurlijke Moestuin met mijn tips!