Voedt de bodem en de bodem voedt uw planten

Voedt de bodem en de bodem voedt uw planten

Voedt de bodem en de bodem voedt uw planten

In de gangbare landbouw worden er meststoffen gegeven om de planten te laten groeien. U koopt immers meststof voor rozen, buxusmeststof en groentemeststof in het tuincentrum. De planten groeien hier inderdaad goed van, maar alleen tijdelijk.

Het grote probleem met deze manier van tuinieren is dat u ook effectief uw planten voedt, maar vergeet de bodem te voeden. Maar deze bodem is de plek waar uw planten in groeien, waar ze hun voedingsstoffen uit halen en waar ze ‘in’ groeien. Doordat u de bodem verwaarloost, verarmt deze jaar na jaar.

Een bodem zonder organische stof, zonder bodemorganismen is een bodem waar ziekten en plagen vrij spel krijgen. Gebreksziekten treden op, verschillende processen in de plant verlopen slecht door een tekort sporenelementen, de plant verzwakt en wordt zelf gevoelig voor zwakke pathogenen die bij gezonde planten geen kans maken.

U kunt het vergelijken met iemand die al gedurende lange tijd antibiotica krijgt en sterk verzwakt is door een slepende ziekte. Deze persoon is ook hypergevoelig voor een simpele verkoudheid of griep. Alle weerstandsmechanismen zijn verzwakt of zelfs onbestaand.

Andere manier

Zoals ik vroeger al geschreven heb, moet u meer naar de natuur kijken en een andere invalshoek gebruiken. In een bos groeit alles heel goed, plagen komen er niet of nauwelijks voor. Er lopen daar ’s nachts nochtans geen kaboutertjes rond met zakken meststoffen. Dit is omdat er op een andere manier gewerkt wordt.

Er wordt gewerkt zoals ook u zou moeten werken in de tuin.

Elke plant die sterft valt neer op de bodem en wordt verteerd en opgenomen in de bodem. Het gehalte organische stof in een bodem stijgt zo voortdurend. Samen met dit gehalte organische stof stijgt het gehalte aan humus en levende micro-organismen.

Deze micro-organismen zorgen op hun beurt voor de omzetting van organisch materiaal tot voedingsstoffen. Deze micro-organismen vormen als het ware ondergrondse meststofstrooiers. Ze leveren de juiste meststoffen aan de planten op het moment dat de planten die nodig hebben.

Uw les hieruit is dat u uw bodem moet voeden die daarop uw planten in overvloed zal voeden. Het lijkt misschien een omgekeerde wereld, maar het is de enige juiste manier.

Het belang van een gezonde, rijke bodem is enorm en onmogelijk om te overschatten.

Alles in een Natuurlijke Moestuin bouwt verder op een goede bodem, rijk aan organische stof.

U zult mij nog dikwijls horen hameren op het belang van een goede bodem, op het belang van een hoog gehalte aan organische stof in de grond.

Dit komt omdat deze organische stof de grondstenen vormen waarop de rest wordt opgebouwd.

Organische stof in de bodem

Een zeer groot probleem in de huidige landbouw is het te lage organische stofgehalte in de grond. Dit probleem wordt ondertussen al onderkend (maar onvoldoende) en er zullen in de komende jaren ook richtlijnen komen van hogerhand naar een minimum gehalte organische stof dat in de bodem aanwezig moet zijn.

Organische stof vormt immers een oplossing voor talrijke problemen in de moderne landbouw.

Een kort, maar zeker niet volledig, overzicht vindt u hieronder:

 • voorkomt erosie
 • voorkomt uitspoeling van voedingsstoffen
 • verbetert de drainage van de grond
 • stimuleert de aanwezigheid van micro-organismen
 • verbetert de structuur van de grond
 • zuivert vervuilde bodems
 • stelt belangrijke sporenelementen ter beschikking
 • neutraliseert te zure en te basische bodems
 • legt veel CO2 vast in de bodem (belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde)

Al deze verbeteringen bereikt u automatisch door het verhogen van het gehalte aan organische stof in de bodem.

Ik hoor u al denken: Waarom doet niet iedereen dit dan?.

Die vraag heb ik mij ook al dikwijls gesteld en ik moet u een antwoord schuldig blijven.

Andere bouwstenen

Eens het gehalte aan organische stof hoog is in de bodem, wordt ook het bodemleven gestimuleerd. Deze micro-organismen zijn belangrijk in het vormen van de ideale structuur in de bodem, zodat zuurstof in en CO2 uit de bodem kan, water snel wordt afgevoerd en wortels zich gemakkelijk verspreiden op zoek naar water en voedingsstoffen.

Deze bodemorganismen gebruiken de organische stof in de bodem als voedsel en zetten een deel hierbij om tot humus. Dit eindproduct van de omzetting is heel stabiel en heeft bijkomende voordelen voor de bodem.

Humus bindt heel goed voedingsstoffen en stelt ze beschikbaar voor de planten. Ook heeft humus een belangrijke functie in het vormen van een goede bodemstructuur.

Nu is het precies alsof al deze zaken vanzelf gebeuren en u niets meer moet doen in de tuin.

Liever iets NIET doen

Indien u voldoende organische stof heeft voorzien voor de bodem, kunt u beter verschillende dingen NIET doen om te helpen.

Om de groei van de micro-organismen te stimuleren en het gehalte aan organische stof hoog te houden is het belangrijk van de grond NIET om te spitten.

U leest het goed: het is beter van NIET te spitten. Hier zijn verschillende redenen voor:

 • Het omdraaien van de grond heeft desastreuze gevolgen voor het bodemleven. Alle bodemorganismen zitten op plaatsen die ideaal zijn voor hen. Wanneer ze verplaatst worden veranderen deze omstandigheden drastisch en sterven grote hoeveelheden van het bodemleven.
 • Spitten stimuleert het ontkiemen van onkruiden. Door het omdraaien van de grond haalt u 1000-den onkruidzaden naar boven die hebben gewacht op deze kans om te ontkiemen en u te pesten.
 • Door het spitten brengt u extra zuurstof in de bodem waardoor de aanwezige bacteriën in overdrive gaan en aan een hoog tempo organische stof gaan verbruiken. Hierdoor komen er veel voedingsstoffen vrij. Uw planten gaan iets harden groeien, veel voedingsstoffen gaan uitspoelen en uw het gehalte aan organische stof gaat elk jaar dalen.

U denkt misschien dat de grond dan te hard ligt of niet te beplanten is in het voorjaar, maar dit is absoluut niet waar. Ervaring en onderzoek leert dat er minstens even hoge opbrengsten kunnen gehaald worden van gronden die niet geploegd of gespit worden.

Ook zeker NIET spuiten

U vindt het misschien evident dat u niet spuit in de moestuin, maar ik heb 10 jaar in een tuincentrum gewerkt en ik kan u verzekeren dat er enorm veel mensen zijn die vanalles spuiten op hun eigen gekweekte groenten.

Buiten het gezondheidsvraagstuk heb ik nog een ander groot probleem met bestrijdingsmiddelen, zowel met pesticiden als met herbiciden.

Pesticiden en herbiciden hebben een bewezen negatieve invloed op bodemorganismen, ook wanneer het product enkel over de plant boven de grond wordt gespoten. Een gedeelte valt immers altijd op de grond en een andere gedeelte bereikt de grond via de wortels van de plant.

Zeker bij herbiciden – die dikwijls in grote hoeveelheden over grote oppervlaktes worden gebruikt – is het contact met de bodem groot. Regenwormen, één van de belangrijkste organismen in de bodem, is heel gevoelig voor bestrijdingsmiddelen en zal bijna direct verdwijnen na een toepassing van pesticiden en herbiciden.

Maar niet enkel regenwormen verdwijnen, ook veel bacteriën zijn gevoelig voor bestrijdingsmiddelen waardoor ze verdwijnen. Schimmels zijn hier minder gevoelig voor waardoor hun aandeel in de bodem stijgt, met meer schimmelziektes tot gevolg.

Er zijn ook nog veel andere gevolgen. Zo is de werkzame stof van RoundUp, glyfosaat, eigenlijk een chelaat. Hiermee wordt bedoeld dat dit een stof is die gemakkelijk met andere stoffen een verbinding aangaat. Hierdoor is deze stof niet meer beschikbaar voor de plant.

Het gevolg hiervan is dat bij het gebruik van RoundUp heel veel sporenelementen vastgehouden worden door dit chelaat. Sporenelementen zijn noodzakelijk voor vele stofwisselingsprocessen in de plant. Bij gebrek hieraan gaan planten slecht ontwikkelen en gevoelig worden voor plantenziektes.

Ook grijpen pesticiden in op het vormen van een natuurlijk evenwicht in de tuin, waardoor u in een vicieuze cirkel van bestrijden en plagen terecht komt.

Belangrijkste principe

Het belangrijkste principe van een Natuurlijke Moestuin is: Voedt de bodem en de bodem voedt uw planten.

Indien u dit onthoudt en toepast bij alles wat u doet bent u al goed op weg om een goed werkende Natuurlijke Moestuin te ontwikkelen.  U moet bij alles wat u doet – of niet doet – in uw tuin afvragen wat het effect op de bodem is en of dit wel een gewenst effect is. Indien u twijfelt of niet zeker bent is het beter om even te wachten en extra advies in te winnen.

 

 

PS: U heeft veel informatie gekregen in dit artikel, informatie die dikwijls maar heel oppervlakkige uitleg verschafte over een bepaald onderwerp.

In de volgende weken zal ik telkens een ander onderwerp verder uitdiepen zodat u geleidelijk aan meer achtergrond krijgt bij het waarom van sommige dingen.

 


Bent u hier terecht gekomen via Google, een link van een vriend of via een mail?

Als je op een natuurlijke en gezonde manier groenten wilt kweken, aarzel dan niet, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en krijg elke 2 weken een uitgebreid artikel GRATIS in uw mailbox: Inschrijven voor de Natuurlijke Moestuin nieuwsbrief.

Twijfel je nog?

Lees nog enkele artikels over de Natuurlijke Moestuin: Begin uw eigen échte Natuurlijke Moestuin met mijn tips!