Search Results for: mulch

Tip 6: Mulchen is essentieel in de natuurlijke tuin

De natuur houdt de grond altijd bedekt. Wanneer door brand of een andere reden de grond vrij komt, zal deze zo snel mogelijk worden overwoekerd door pionierskruiden. Als de natuur zo’n belang hecht aan een bedekte bodem, waarom doen wij dat dan niet in onze tuin? U kunt het vergelijken met een schaafwond die u […]

Mulchen: 3 Belangrijke Tips voor de Natuurlijke Tuin.

1.Fabeltjes over houtsnippers Allereerst zou ik graag een fabeltje uit de wereld willen helpen. Er zijn al verschillende mensen geweest die mij een berichtje sturen met de opmerking dat houtsnippers slecht zijn in een moestuin. Ze zorgen er immers voor dat de beschikbare stikstof in de grond gebruikt wordt voor de vertering van de houtsnippers […]

Mulchen Onder Bessenstruiken Is Belangrijk!

Mulchen in de natuurlijke tuin is belangrijk voor vele redenen, mulchen onder bessenstruiken is absoluut nodig! De bekendste reden om te mulchen is het voorkomen van onkruid. Waar de bodem bedekt is, komt niet gemakkelijk onkruid. Maar er zijn nog veel belangrijkere redenen om te mulchen: mulchen stimuleert het bodemleven de mulch verteert traag en […]

Mulchen beschermt uw bodem en het bodemleven!

Wanneer u kijkt naar de natuur dan zult u merken dat de bodem altijd bedekt is. Nergens gaat u kale grond vinden. Wanneer ergens door brand, vulkaanuitbarstingen, grondverschuivingen of weet ik waarom grond bloot komt, stelt de natuur alles in het werk om deze zo snel mogelijk terug te bedekken. Deze vrije grond wordt onmiddellijk […]

Getuigenissen over de Online Cursus

Ik kon mij niet goed voorstellen dat zo iets praktisch en niet abstracts via de computer te realiseren was. Mijn eigen lichamelijke (on)gezondheid teveel in de weg zou zitten. En ik te weinig tijd zou hebben. De moestuin is 100 procent meegevallen, hoewel lang niet alles is gelukt. Ik ben met plezier weer aan de […]

Opentuindag Yggdrasil 29 juni

Voor het eerst in jaren wordt er terug een opentuindag georganiseerd te Yggdrasil. Sinds ik in het project van mijn ouders gestapt ben is er veel veranderd! Er is het begin van een bostuin, de zelfpluktuin is stilaan volwassen aan het worden, er zijn enkele experimentele stukken bij zoals een stuk met klaver als levende […]

Tip 14: Blijf nieuwsgierig en leergierig

In een gangbare tuin staat alles wat u moet doen in steen gebeiteld. U moet zelf niet veel meer nadenken en u kan gewoon enkele handboeken volgen. In de natuurlijke moestuin gaat dit niet. Allereerst omdat er nog geen fatsoenlijke handboeken zijn over natuurlijk tuinieren, en ook omdat elke tuin anders is. De omstandigheden, de […]

Het Belang van de Bodem

Ik weet eigenlijk niet waarom het tot nieuwsbrief 22 heeft geduurd voordat ik uitgebreid over het belang van de bodem schrijf. Het is nochtans een van mijn stokpaardjes en het vormt de absolute basis van een succesvolle natuurlijke moestuin. U kan nog zoveel mogelijk randen aanleggen, natuurlijke vijanden aantrekken, Schijnbare Chaos toepassen tot in de […]

Tip 7: Trek u niets aan van wat anderen zeggen: u volgt het juiste pad

Wanneer u begint met moestuinieren op een Natuurlijke manier dan gaat u zeker opmerkingen, vragen en commentaar krijgen van familie, vrienden en buren. Mensen die niet veel weten over de achtergrond van bodemstructuur, bodemleven, samenwerking in de natuur, … vinden het heel raar, misschien zelfs onnozel dat je denkt iets te kunnen kweken zonder te […]

Tip 4: Verrijk de bodem met organisch materiaal

Misschien had deze tip wel op de eerste plaats moeten staan: ik ben er sterk van overtuigd dat het uitputten en misbruiken van onze bodems de oorzaak is van veel van de huidige problemen in onze samenleving. Voedsel zonder mineralen, het steeds vaker voorkomen van ziekten en plagen op het veld, de opmars van beschavingsziekten, […]