Composteren heeft talrijke voordelen (deel II)

Composteren heeft vele voordelen!

Composteren heeft vele voordelen!

Dit is het tweede deel over de voordelen van composteren voor de grond. In het eerste deel werden al 4 verschillende belangrijke voordelen besproken, nu volgen nog enkele voordelen voor de grond en voor uw portemonnee.

5. Getimede afgave van voedingsstoffen

Alle bodemdeeltjes hebben de mogelijkheid om voedingstoffen aan zich te binden maar humus is hier toch wel een absolute kampioen in. Wanneer u na enkele jaren genoeg organische stof (levend, dood en heel dood, weet u nog?) in uw bodem heeft, moet u zelfs niet meer bijmesten omdat u zo’n grote reserve aan voedingsstoffen heeft, vastgebonden aan de humusdeeltjes.

De lange koolstofketens van humus hebben veel hoekjes en gaatjes waar deze voedingsstoffen zich kunnen aan vasthechten. Een ander groot voordeel van deze humus is dat het zijn voedingsstoffen geleidelijk vrijgeeft, afhankelijk van de vraag van de plant.

In het voorjaar wanneer alles op gang komt is de vraag naar voedingsstoffen nog klein en zullen er niet veel voedingsstoffen afgegeven worden. Naargelang het seizoen vordert en de planten beginnen te groeien, warmt ook de bodem op waardoor de bodemactiviteit van de bodemorganismen toeneemt en de vrijstelling van voedingsstoffen vlotter verloopt.

Sporenelementen

Hoe diverser de uitgangsmaterialen van uw composthoop waren, hoe diverser uw compost en de soorten voedingsstoffen die erin zitten. Want planten hebben uiteindelijk meer nodig dan enkele hoofdmeststoffen, de sporenelementen zijn ook enorm belangrijk ook al komen ze slechts in kleine hoeveelheden voor.

Deze sporenelementen gaat u niet vinden in chemische meststoffen, wel in compost!

Geen uitspoeling

Doordat de humus sterke verbindingen legt met de voedingsstoffen in de bodem, voorkomt het zo ook uitspoeling.

Uitspoeling in de gangbare landbouw is een groot probleem, met bv. nitraatvervuiling van oppervlaktewaters tot gevolg.

Uit proeven is gebleken dat op gronden met veel organisch materiaal nauwelijks tot geen uitspoeling plaatsvindt terwijl op arme gronden alles verdwijnt met het regenwater.

Dit is ook de reden waarom gewassen op arme gronden na regenbuien snel groeien maar bij droogte compleet stilvallen en in de problemen komen.

Een plant op een bodem met veel organisch materiaal groeit trager maar constanter en zal ook in moeilijkere periodes – droogte, hitte, … – blijven doorgroeien en zo op het einde dikwijls meer gewicht hebben.

6. Perfecte pH

Humus is een buffer in de grond voor de pH-waardes. Een te lage pH (zure grond) of een te hoge pH (basische grond) zorgt ervoor dat een plant sommige voedingsstoffen niet goed meer kan opnemen.

Compost is altijd automatisch redelijk neutraal tot ligt basisch (pH tussen 6,5 – 8), zelfs zonder toevoeging van kalk!

Hierdoor wordt de grond waar veel compost aan toegevoegd wordt al redelijk neutraal.

Er is echter nog een extra deeltje aan het verhaal. En ook hier heeft compost een indirecte invloed. Het is namelijk niet de hoogte van de pH die rechtstreeks bepaalt of planten bepaalde stoffen kunnen opnemen.

Het is de pH die invloed heeft op de bodemorganismen en deze bodemorganismen hebben dan weer een invloed op het vrijstellen en transporteren van deze voedingsstoffen naar de planten.

De meeste bodemorganismen prefereren een licht-zure bodem, met een pH rond 6,5. Bij deze omstandigheden zijn de meeste voedingsstoffen het gemakkelijkst opneembaar.

Een te hoge pH heeft een negatieve invloed op de bodemorganismen en dus ook op de voedingsopname van de planten.

Wanneer u nu veel organisch materiaal toevoegt aan de grond gaat u het bodemleven stimuleren, alsook de regenwormen. En regenwormen hebben de eigenschap van alle grond die ze verteren – en dat is er immens veel – pH neutraal te maken. Zowel zure als basische grond wordt neutraal wanneer er veel regenwormen actief zijn.

Zo lost de natuur weer alle problemen op voor u zonder dat u iets meer moet doen dan voorzien in veel organisch materiaal!

7. Groei stimulator

Compost fungeert ook als een groeistimulator. Eerder is al gezegd dat een deel van de compost uit humus bestaat en ongeveer de helft van deze humus bestaat uit gebonden humuszuren.

Bij regenbuien komt een deel van deze humuszuren vrij en deze zuren hebben een sterk groei-effect op de wortels van de planten.

Het is trouwens hetzelfde als de compost-thee brouwsels die ze overal adviseren als organische vorm van bemesting. U moet voor een compost-thee een hoeveelheid compost laten weken in water waarna u deze oplossing kunt gebruiken als bemesting.

Tijdens het weken van deze compost komen er gewoon humuszuren vrij en deze hebben inderdaad een stimulerend effect.

Maar het is veel eenvoudiger om de compost op of in de bodem te brengen waarna deze ‘compost-thee’ heel het jaar door wordt gevormd en gebruikt zonder uw tussenkomst.

8. Andere voordelen

Op het vlak van milieuzorg scoort compost ook zeer goed.

In België wordt heel veel afval selectief opgehaald, wat een goede vooruitgang is. Maar voor veel mensen is daarmee de kous af. Ze zijn bezorgd om het milieu, sorteren alles flink en leveren hun bijdrage.

Waar wel niet wordt bij stilgestaan is alle vervuiling die gepaard gaat met het sorteren, ophalen en verwerken van dit organisch afval.

Alle bakken zijn gemaakt van plastic, gemaakt van fossiele brandstoffen, waarschijnlijk in China, en dan naar hier getransporteerd.

U vult uw bak en zet deze aan de straat waar er 100-den vuilkarren op fossiele – lees vervuilende – brandstoffen rondrijden en zo nog meer CO2 de lucht inblazen. Het organisch materiaal wordt naar een centrale plaats gebracht waar het met grote machines wordt verwerkt, gekeerd en gezeefd.

Daarna kunt u uw eigen afval terug gaan afhalen – tegen betaling – met uw aanhangwagen en blaast u nogmaals CO2 de lucht in.

Of het wordt in plastic zakken ingepakt en in alle tuincentra, grootwarenhuizen en doe-het-zelf zaken verspreid in België waar het dan verkocht wordt.

Wat je zelf doet is beter!

Het is veel milieuvriendelijker wanneer iedereen een compostvat, -bak of -hoop zou hebben thuis waardoor een heel groot deel van de juist beschreven cyclus wegvalt.

Iemand die zelf zijn organisch afval composteert levert echt een significante bijdrage aan het milieubehoud en de problemen met de opwarming van de aarde.

CO2 binden in de grond

Het gebruik van compost is ook heel belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Alle leven is opgebouwd uit koolstof, dus ook alle bodemleven. Wanneer u veel compost (dat ook veel koolstof bevat) inbrengt in de bodem stimuleert u het bodemleven dat zich enorm uitbreidt. Dit levende bodemleven legt heel veel koolstof vast maar ook het gestorven bodemleven houdt een deel koolstof in de bodem.

En hoe meer koolstof in de bodem, hoe minder in de lucht in de vorm van CO2.

Er is berekend dat wanneer in alle gronden over de hele wereld het gehalte aan organische stof met 1% zou stijgen alle problemen met CO2 zijn opgelost.

U kunt dus in uw tuin al een belangrijke bijdrage leveren door het zelf maken en gebruiken van compost!

Waarom composteren?

Wanneer u de voorgaande pagina’s hebt gelezen moeten de voordelen van compost al wel duidelijk geworden zijn.

Het is niet meer dan logisch dat u, indien u een succesvolle tuin wilt – natuurlijk of niet – u moet gebruik maken van de voordelen van compost.

Dat compost ook belangrijk is in de strijd tegen de opwarming van de aarde komt erbij en is iets wat veel meer moet benadrukt worden.

Indien veel meer mensen zelf zouden composteren en hun eigen compost in hun tuin zouden gebruiken in plaats van de bodemverbeteraars van het tuincentrum te kopen, zou dit al een grote stap voorwaarts zijn in het behoud van de natuur en de strijd tegen de opwarming van het klimaat.

Het lijkt mij zinvoller om te beginnen met het composteren van uw eigen organisch afval dan met de auto naar Leuven, Mechelen en Antwerpen te rijden om liedjes te gaan zingen met Nic Baltazar.

 

 


Volgende Stap: Lees nog enkele artikels over de Natuurlijke Moestuin: Begin uw eigen échte Natuurlijke Moestuin met mijn tips!

Heeft u zich nog niet ingeschreven voor mijn nieuwsbrief? Aarzel niet en krijg elke 3 weken een uitgebreid artikel GRATIS in uw mailbox: Inschrijven voor de Natuurlijke Moestuin nieuwsbrief.