Mulchen Onder Bessenstruiken Is Belangrijk!

Mulchen Onder Bessenstruiken Is Belangrijk!

Mulchen Onder Bessenstruiken Is Belangrijk!

Mulchen in de natuurlijke tuin is belangrijk voor vele redenen, mulchen onder bessenstruiken is absoluut nodig! De bekendste reden om te mulchen is het voorkomen van onkruid. Waar de bodem bedekt is, komt niet gemakkelijk onkruid.

Maar er zijn nog veel belangrijkere redenen om te mulchen:

  • mulchen stimuleert het bodemleven
  • de mulch verteert traag en wordt omgezet in voedingsstoffen voor de plant
  • een mulchlaag houdt de bodem vochtig, ideaal voor bodemorganismen én plantenwortels

Oppervlakkige wortels

Een bessenstruik wortelt heel oppervlakkig en haalt zijn voedingsstoffen en water uit de bovenste laag. Omdat deze bovenste laag in de zomer gemakkelijk kan uitdrogen, kan dit besval tot gevolg hebben.

Om dit te voorkomen, moet u een mulchlaag aanbrengen. De mulch laat het regenwater goed door en houdt zelf een gedeelte vast. Wanneer het warm is zal de zon het bovenste laagje  van de mulch wel uitdrogen, maar de verdamping van water uit de grond wordt sterk beperkt waardoor de bodem altijd vochtig blijft. Ook de wortels kunnen zo altijd gemakkelijk water vinden en de plant gaat zonder stress en besval verder kunnen groeien.

Om deze reden mag u ook nooit onder een bessenstruiken schoffelen. U zou de plantenwortels ernstig kunnen beschadigen. Indien u onder de mulchlaag een laag karton aanbrengt zal het meeste onkruid tegengehouden worden. U helpt de plant en moet zelf niets meer doen.

Concurrentie

Een onderbegroeiing bij een bessenstruik wordt soms aangeraden, zo zijn bosaardbeien en bessenstruiken een veelgezette combinatie. Persoonlijk zou ik nooit een plant onder mijn bessenstruiken zetten. Doordat de bessenstruik zeer oppervlakkig wortelt, geraakt hij dus niet diep op zijn zoektocht naar water en voedingsstoffen.

Wanneer hij in zijn beperkte gebied dan ook nog eens de concurrentie moet aangaan met hardgroeiende aardbeien of gras dan gaat hij snel gebreksziekten vertonen en problemen krijgen met zijn watervoorziening in de zomer.

Een andere soort struik die wel diep wortelt ondervindt minder last van een onderbegroeiing omdat hun eet- en drinkzone niet overlapt.

Daarom krijgen al onze bessenstruiken een dikke laag mulch op een laag karton, met daaronder een extra bemesting van lavagruis. Dit zorgt ervoor dat ze de nodige mineralen kunnen opnemen zodat ze geen gebreksziekten krijgen.

Dit hangt samen met het stimuleren van bodemorganismen. Deze zijn namelijk verantwoordelijk voor de goede bodemstructuur, maar ook voor het omzetten van organische stof tot meststoffen voor de plant. Ze spelen zelfs een cruciale rol in het beschikbaar stellen van voedingstoffen, in nauwe samenwerking met de wortels.

 


Volgende Stap: Lees nog enkele artikels over kleinfrui: Kleinfruit zelf opkweken, snoeien, oogsten en verwerken!

Heeft u zich nog niet ingeschreven voor mijn nieuwsbrief? Aarzel niet en krijg elke 3 weken een uitgebreid artikel GRATIS in uw mailbox: Inschrijven voor de Natuurlijke Moestuin nieuwsbrief.